ELEKTROSTATİK TOZ BOYA

 • AVANTAJLARI
 • YÜZEY HAZIRLAMA YÖNTEMLERİ
 • ÜRÜN ÇEŞİTLERİ
 • PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLERİ

01 7x24 Support

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the joy have suffered alteration in some format, by injected humour.

02 Clean Coding

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the joy have suffered alteration in some format, by injected humour.

03 Development

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the joy have suffered alteration in some format, by injected humour.

04 Retina Ready

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the joy have suffered alteration in some format, by injected humour.

05 Professional Design

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the joy have suffered alteration in some format, by injected humour.

Toz Boya Nedir?

“Elektrostatik toz boyama solvent içermeyen bir yüzey kaplama metodudur. Kaplayıcı malzeme, son kat boya tabakasını oluşturan çok ince toz boya partikülleridir. Toz boya, boya kabininde özel boya tabancaları vasıtasıyla atılır. Tabancadan geçerken elektrostatik yüklenen toz boya partikülleri kabin içinde boyanacak malzemeye yapışır ve kaplama işlemi gerçekleşmiş olur. Toz boyanın malzeme yüzeyine tam olarak yapışabilmesi için malzemenin de çok iyi bir şekilde topraklanması gerekir. Fazla atılan boya, kabinde bulunan boya geri kazanım sistemi sayesinde toplanır ve tekrar kullanıma sokulur. Boya geri kazanım sistemi elektrostatik toz boyama teknolojisinin en büyük ekonomik avantajlarından biridir. Malzeme toz boya ile kaplandıktan sonra pişirme fırınına girer. 200˚C olan fırın ısısı toz boyanın erimesini ve malzeme üzerine yapışmasını sağlar. Sonuçta çok dayanıklı, ekonomik, çevre dostu, geniş renk yelpazeli ve parlak bir yüzey kaplaması elde edilir. Solvent içermemesi, yüzey kalitesi, dayanıklılığı, boya geri kazanım sistemi, ekonomikliği ve çevre duyarlılığı elektrostatik toz boyamayı geleneksel boyama işlemlerine göre daha çekici bir alternatif yapmaktadır.”

Professional Design

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the joy have suffered alteration in some format, by injected humour.

Retina Ready

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the joy have suffered alteration in some format, by injected humour.

7x24 Support

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the joy have suffered alteration in some format, by injected humour.

Clean Coding

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the joy have suffered alteration in some format, by injected humour.

Avantajları Nelerdir?

Toz boyanın en önemli avantajlarından birisi boyama kabinine yapılacak hava beslemesinin azlığıdır. Çünkü toz boyalar ortam sıcaklığında buharlaşan bileşikler içermediğinden kabine beslenen hava, fabrika içinde tekrar kullanılabilir. Bu, özellikle zor hava şartlarının hüküm sürdüğü yerlerdeki fabrikalar için önemli bir avantajdır. Diğer önemli avantaj ise, toz boya için gereken fırın havalandırmasının sıvı boyalardakine göre çok daha az olmasıdır. Toz boyalarda buharlaşma çok azdır.

Toz boyalar kullanıcının eline geçtiğinde kullanıma hazır haldedir. Uygulama prosesten önce birçok yaş boyada olduğu gibi herhangi bir solvent veya katalizör ile karıştırılmasına ihtiyaç yoktur. Bu kolaylık, gerekli tesis alanını azalttığı gibi, sıvı boyalarda yeterli film özelliklerini sağlamak için kontrolü çok önemli bir değişkeni de ortadan kaldırır. Proses başlatıldıktan sonra yaş boyalarda PH, viskozite gibi, elektrostatik sistemlerde katı madde, özgül direnç, bağlayıcı/pigment oranı gibi kritik parametrelerin kontrol altında tutulmasına gerek yoktur. Sonuç olarak toz boya sistemlerinde çalışacak operatörlerin yetenek ve alması gereken eğitimleri yaş boya sistemlerine göre çok daha azdır. Toz boya sistemlerinin basitliğinden dolayı otomasyona geçmek mümkündür. Böyle sistemlerde çok az veya hiç manuel takviye gerekmeyebilir.

Toz boyanın ilk seferde kullanımına göre verimlilik, hava kabartmalı yatak operasyonlarında %100, elektrostatik sprey operasyonlarında ise %50-80 arasında kabul edilebilir. Kullanılamayan%20-50’lik miktar ise uygulama operasyonu sırasında uygun şekilde toplanıp bir sonraki operasyonda tekrardan kullanılabilir. Böylece toz boya kullanım verimliliği %95-98’lere kadar çıkarılmış olur. Yaş boya sistemlerinde ise verimlilik %20-90 arasındadır. Toz boyalarda damlama, akma veya sarkma gibi problemlerin oluşması pratikte imkansız olduğundan hata miktarlarında önemli ölçüde azalma olmuştur. Eğer kürlenme aşamasından önce kötü boyanmış bölgeler tespit edilirse parça hava tabancası ile boyadan arındırılıp tekrardan boyanabilir. Solvent içermediğinden ve flash off süresi gerektirmediğinden, toz boyalar direk olarak fırına alınabilir. Bu durum uygulama süresinden ve tesis alanından önemli tasarruflar sağlar. Buna ek olarak, flash-off aşaması sırasında oluşabilecek boyanmış parçanın üzerine istenmeyen tanecik veya tozların yapışması riski çok azdır ve böylece hatalı ürün sayısı çok aza indirilmiş olur. Yaş boyalar ile karşılaştırıldıklarında tek kat boya ile eşit veya daha iyi film özellikleri elde etmek mümkündür. Toz boyalar, fırınlama işlemi sırasında tam olarak kürlendiklerinden parçaların fırından çıkarılması, bir araya getirilmesi, montajı, ambalajlanması aşamalarında oluşabilecek boya hasarları yaş boyaya göre çok daha azdır. Bu sadece parçaların işlem süresini kısaltmaz hata sayısını da azaltır. Termoset toz boyalarla, sıvı boya eşdeğerlerine göre çok daha yüksek değerlerde fiziksel ve kimyasal dayanım elde edilir. Bu sayede boyadan çıkan parçanın nakliye sırasında zarar görmesini engellemek için gerekli paketleme masrafları çok aşağılara çekilebilir. Son olarak toz boyaların stoklanması ve toz boya üretim tesisi için gereken alan yaş boyadakinden çoğu zaman çok daha azdır

Toz boyalar hiç solvent içermediği halde yaş boyaların ortalama olarak %60-70’i solventtir. Uygulama ve fırınlama sırasında buharlaşan bu solventler geri kazanılmadığı gibi direkt olarak atmosfere bırakılmaları da bazı standartlar tarafından kısıtlanmıştır. Bundan dolayı yaş boya sistemlerinde bacaya bir yakıcı yerleştirilerek solventler atmosfere bırakılmadan önce yakılır. Bu yakıcı ek bir maliyet getirdiği gibi yanma atıkları da çevre kirliliğini olumsuz etkiler. Diğer önemli çevre faktörü ise sıvı boya uygulamalarından sonra ortaya çıkan çamur, dolmuş filtreler, temizlik solventi gibi çevreye zararlı atıklardır. Bu atıkları imha etmek hem masraflı hem de çevreye zararlıdır. Sıvı boya sistemlerinin uygulanmasında kullanılan kabinler genellikle basınçlı suyla yıkanan sistemlerdir. Akan boya su ile temizlenerek, atık su bazen direk olarak kanalizasyona, bazen de çökeltme tanklarına verilir. Toz boya sistemlerinde katı atık problemleri hemen hemen elimine edilmiştir. Birçok atık toz boya doğada belirli bölgelere rahatlıkla atılabilir. Toz yaratması problem olursa su ile ıslatılabilir veya fırında biraz kürlendirilebilir.

Yatırım maliyeti daha ucuzdur.

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı konularında daha avantajlıdır.

Metalik olmayan yüzeyler de boyanabilir.

Geniş bir boya yelpazesi vardır.

Kontrollü film kalınlığı elde edilebilir.

Toz kullanımı daha temizdir

Toz Boya Çeşitleri

Epoxy

 • PREMIUM PROFILE LISTING
 • UNLIMITED FILE ACCESS
 • FREE APPOINTMENTS
 • 5 BONUS POINTS EVERY MONTH
 • 2 MONTHS SUPPORT
 • 2 SUBDOMAINS
 • Detaylı Bilgi

Epoxy - Polyester

 • PREMIUM PROFILE LISTING
 • UNLIMITED FILE ACCESS
 • FREE APPOINTMENTS
 • 5 BONUS POINTS EVERY MONTH
 • 2 MONTHS SUPPORT
 • 2 SUBDOMAINS
 • Detaylı Bilgi

Polyester

 • PREMIUM PROFILE LISTING
 • UNLIMITED FILE ACCESS
 • FREE APPOINTMENTS
 • 5 BONUS POINTS EVERY MONTH
 • 2 MONTHS SUPPORT
 • 2 SUBDOMAINS
 • Detaylı Bilgi

Poli-Üretan

 • PREMIUM PROFILE LISTING
 • UNLIMITED FILE ACCESS
 • FREE APPOINTMENTS
 • 5 BONUS POINTS EVERY MONTH
 • 2 MONTHS SUPPORT
 • 2 SUBDOMAINS
 • Detaylı Bilgi

Tabanca Türleri

Corona Tabanca

Faraday Kafesi Etkisi 100%
İnce ve düzgün yayılma 100%
Renk DeğişiM kOLAYLIĞI 100%
hER bOYA UYGULANABİLİR 100%

Tribo Tabanca

Faraday Kafesi Etkisi 100%
İnce ve düzgün yayılma 100%
Renk DeğişiM kOLAYLIĞI 100%
HER BOYA UYGULANABİLİR 100%

Problemler ve Çözümleri

Zayıf Mekanik Özellikler

Nedenleri
Yetersiz kürlenme
Yüksek boya kalınlığı
Yüzey üzerindeki yağ, gres, toz parçaları
Birbiriyle bağdaşmayan ön işlem uygulaması

Çözümleri
Fırın sıcaklığını artırarak
Boya kalınlığını azaltarak
Ön işlemi optimize ederek

Zayıf Tutunma

Nedenleri
Topraklamanın yetersiz oluşu
Tabanca voltajının doğru ayarlanamaması
Yüksek voltaj uygulaması
Püskürtme başlığının yanlış seçilmesi
Tabancanın doğru yerleştirilmemesi

Çözümleri
Topraklama noktaları ve kancaların temiz olması
Cihazla voltajı kontol etmek, oluşacak yeni gerilimi azaltmak, düzeltmek veya değiştirmek
Uygun püskürtme başlıkları/ağızları deneyin
Boyanın köşelere uygun dağılımı için tabancanın konumunu doğru ayarlamak

Yüksek Film kalınlığı

Nedenleri
Voltajın yüksek olması
Tozun fazla püskürtülmesi
Boya bekletilme süresinin fazla olması
ön ısıtma süresinin fazla oluşu (yapılıyorsa eğer)

Çözümler

voltajı azaltın
tabancadaki toz miktarını azaltın
konveyörlerin(taşıyıcıların) hızını artırın
ön ısıtma süresini azaltın

Film Kalınlığının Az Olması

Nedenleri
Topraklamanın yetersiz oluşu
Püskürtülen tozun yetersiz olması
Boyanın bekletilme süresinin yetersizliği
Faraday kafes etkisi
Hazne içerisindeki tozun yetersiz olması
Parçaların uygun olmayan şekilde konumlandırılması
Toz püskürtme oranının çok yüksek olması
Tribo sistemlerde olmayan tribo tozlarının kullanılması
Tabanca-plaka arasındaki mesafenin fazla olması
Taşıma sisteminin tıkanmış olması

Çözümler

Topraklama noktalarının ve askıların temiz olması
Toz besleme kısımlarının tabancada doğru ayarlanması
Konveyör (taşıyıcıların) hızının azaltılması
Nüfus edememesindeki problemi anlamak
Temiz toz ilavesi yapmak
Askının ayarlanmasını yapmak
Temiz toz miktarını daha fazla artırmak veya püskürtülen fazla tozu azaltmak
Uygun tribo tozu kullanmak
Mesafeyi azaltmak
Taşıma sisteminin düzenli olarak temizleyin

İLETİŞİM

[contact-form-7 id="417"]

0123 456 789

NORTH, STREET NAME 6209, MELBOURNE AUSTRALIA

SUPPORT@GOLDEYESTHEME.COM